Propojení počítačů přes internet protokolem n2n

IPv4 adresy již v mnoha částech světa došly a rozšiřování IPv6 postupuje stále příliš pomalu, takže drtivá většina domácích počítačů je za NATem, který umožňuje IPv4 adresy ušetřit a uvnitř sítě naadresovat na privátní rozsah. Což bohužel neumožňuje přímo kontaktovat počítač za NATem, který vždy připojení musí vyvolat. To komplikuje použití některých protokolů, např. ip telefonie, ssh atd.. Řešení v podobě klasické VPN na veřejné adrese většinou vyžaduje nějakou tu placenou službu.

Řešením může být potokol n2n, který vytváří p2p síťové připojení podobné VPN, kdy propojené počítače jsou dostupné na zvoleném privátním rozsahu, i když jsou všechny za NATem. Protokol má silné end to end šifrování, přičemž jeden počítač může být připojen do několika sítí zároveň. Pro inicializaci připojení se využívá tzv. supernode na veřejné adrese, vzniklý tunel je přímo mezi propojenými počítači.

Instalace:

V repozitáři AUR je dostupný balíček s názvem n2n-git

K dispozici jsou i klienti pro Windows (N2n Gui), macOS, i Android (n2n nebo hin2n)

Použití:

Po instalaci je potřeba povolit démony na pozadí:

sudo systemctl enable edge # pro klienta
sudo systemctl enable supernode # pro supernode

Klienta připojíme do sítě příkazem se syntaxí:

sudo edge -c nazev_site -k heslo_site -a ip_adresa_pc_v_n2n_siti -l ip_adresa_supernode:port

Je možné využít veřejné supernode jako např.: remoteqth.com:82 nebo n2n.switchy.wang:10088 nebo si vytvořit vlastní příkazem

sudo supernode -l cislo_portu

Jak bylo již zmíněno, musí být na veřejné adrese, ale pokud jej nemáte, můžete využít i supernode někoho jiného. Server si neukládá hesla k sítím a po vytvoření připojení již do komunikace nijak nezasahuje. Takto vytvořené spojení můžete využít v podstatě jakkoli, omezením je jen kapacita připojení, počítače by se měli vůči sobě chovat jako by byli na místní síti.

Git projektu: https://github.com/ntop/n2n

Facebooktwitter
Rubriky: Návody, Software | Štítky: | Napsat komentář

Přepínání grafických karet pomocí nástroje Optimus Manager

Článek je určen pro majitele notebooků s grafickými kartami Intel a Nvidia, které jsou vybavené podporou technologie Optimus. Při jejím běhu nesmí být spuštěny služby bumblebee a načten jaderný modul bbswitch (používá se při jiném způsobu přepínání karet). Funguje ve výchozím stavu s LightDM a SDDM, ostatní display managery vyžadují manuální nastavení v conf souborech.

Výchozím zdrojem je wiki stránka https://wiki.manjaro.org/index.php?title=Optimus_Manager

1) Instalace

sudo pacman -S optimus-manager

Následně je třeba povolit službu optimus-manager příkazem:

sudo systemctl enable optimus-manager.service

Následuje restart systému…

2) Použití

Pokud běží démon optimus-manager, stačí přepnout příkazem

sudo optimus-manager –switch nvidia (nebo intel)

Výchozí volba při startu systému se nastaví příkazem

sudo optimus-manager –set-startup nvidia (nebo intel)

Každé přepnutí restartuje display manager a ukončí všechny spuštěné aplikace, navíc je třeba po prvním použití znovu nastavit pozadí plochy.

Karty lze i pohodlně přepínat přes tray ikonu na liště – stačí si do seznamu aplikací po přihlášení (nebo jiným způsobem autostartu) přidat příkaz

/usr/bin/python -u /usr/bin/optimus-manager-systray

Po spuštění se vpravo na liště objeví malá ikonka Intel/Nvidia, po kliknutí pravým tlačítkem myši lze zvolit příslušný režim (aplikace se vás ještě zeptá, zda to myslíte vážně).

Facebooktwitter
Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Správci stahování z internetu

V tomto krátkém článku se zaměřím na aplikace, které podle mého názoru umí víc, než jen šedý průměr v podobě stahování přes http/https a vynikají něčím navíc…

1) Aria2

Nenáročná a jednoduchá terminálová aplikace, která zvládne nejen http/https, ale i ftp, sftp, Bittorrent a Metalink. Může stahovat více souborů najednou i jeden soubor ve více vláknech.

Instalace:

sudo pacman -S aria2

Příklad použití (2 soubory najednou):

aria2c ftp://www.server.cz/soubor.zip http://www.server.com/soubor.torrent

Pokud preferujete grafické rozhraní, můžete použít jednu z několika grafických nadstaveb, např.: uGet (https://ugetdm.com/) nebo Negibox (https://appimage.github.io/Negibox/).

 

2) Free Rapid Downloader

Dneska již nevyvíjený, ale stále funkční stahovač videí z různých serverů, nejen Youtube ale i u nás populární ulož.to atd.. Z jednotlivých serverů se stahuje pomocí pluginů, které jsou neustále ve vývoji. Aplikace je v Javě a lze ji tak spustit na jakémkoli systému s tímto prostředím.

Stažení:

http://wordrider.net/freerapid/download.htm

Spuštění:

java -jar /umisteni/souboru/FRD.jar

3) JDownloader

Další javový stahovač, tentokrát ve vývoji. Pluginy na stahování ze serverů jsou součástí aplikace, která se tak pomocí zabudovaného mechanismu musí aktualizovat celá. K dispozici je i dálkové ovládání, automatické rozbalení archivů, plánovač a další funkce.

Stažení:

balíček je k dispozici v AUR jako „jdownloader2“

 

4) Youtube-dl

Rovněž populární terminálová aplikace na stahování nejen ze serveru Youtube, ale i jiných. Zvládne mj. výběr kvality videa, extrakci audio a video stopy atd.. Pro uživatele preferující grafické ovládání je k dispozici např. Youtube-dl-gui (v repozitáři AUR jako youtube-dl-gui-git nebo youtube-dl-qt-git)

Instalace:

sudo pacman -S youtube-dl

Facebooktwitter
Rubriky: Články | Štítky: , , | Napsat komentář

Vytváření a úprava instalačních ISO obrazů Manjaro pomocí nástroje buildiso

Nástroj buildiso slouží k tvorbě ISO obrazů s aktualizovanými balíčky, úpravě jejich složení a úpravě vzhledu plochy.

Instalace

sudo pacman -S manjaro-tools-iso manjaro-iso-profiles-official

Profily ISO obrazů

Otevřete si v souborovém manažeru složku /usr/share/manjaro-tools/iso-profiles/manjaro/, v ní se budou provádět úpravy. V této složce se nacházejí složky s profily jednotlivých edicí s desktopovými systémy Manjara a síťovým instalátorem architect.
Složka na příkladu XFCE:

desktop-overlay – složka se soubory, které budou zkopírovány po úspěšné instalaci. Lze tímto do jisté míry upravit hotový systém.
live-overlay – totéž jako v předchozím případě, ale pouze na Live CD.
Packages-Desktop – seznam balíčků pro instalaci. Všechny obsažené balíčky budou obsaženy i na Live CD.
Packages-Live – seznam balíčků, které budou pouze na Live CD a nebudou se instalovat.
Packages-Mhwd – seznam balíčků pro nástroj MHWD
Packages-Root – seznam základních balíčků pro běh Manjara
profile.conf – nastavení instalace a Live CD

Desktop-overlay

Složka s adresářovou strukturou běžícího systému. Složky a soubory budou zkopírovány na instalovaný systém (při pokusném vytváření iso obrazu se nezkopírovaly všechny – nastavení lightdm ano, firmware pro dvb-t dongle Astrometa nikoli, to skončilo chybou). Pokud chcete něco zkopírovat do domovské složky uživatele, vytvořte složku s názvem skel.
Pokud například chcete změnit tapetu plochy, nakopírujte předem obrázek do vybrané složky iso profilu, ze systému si zkopírujte soubor /home/uživatelské_jméno/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-desktop.xml a upravte v něm umístění obrázku tapety (několik řádků).

Profile.conf

Soubor s nastavením instalace a Live CD. Všechny výchozí hodnoty jsou zakomentovány #. Volby multilib a extra zapínají použití takto označených balíčků v jejich seznamu, ostatní volby jsou poprány v komentářích přímo v souboru.

Packages-desktop

Tento soubor obsahuje seznam balíčků, které se nainstalují na nainstalovaný systém a LiveCD (balíčky v souboru Packages-Live se instalují pouze na Live CD). Jedná se o seznam balíčků obsahujících specifické balíčky Xfce (a balíčky, které chcete přidat do vlastního Manjaro ISO souboru). Ostatní seznamy balíčků jsou obecnější. Můžete přidat nebo odebrat názvy balíků z tohoto seznamu, jak se vám zlíbí. Nemusíte se starat o závislosti při přidávání názvů balíčků, jen se ujistěte, že název balíčku je napsán správně a balíček je dostupný v repozitářích Manjaro. „#“ označuje komentář. Zbytek řádku po symbolu # se ignoruje. Pokud chcete přidat balíčky z jiných repozitářů, lze jeho adresu přidat do souboru user-repos.conf vedle profile.conf ve stejném formátu, jako jsou v systému, např.:

###REPO for MEGA###
[DEB_Arch_Extra]
SigLevel = Optional TrustAll
Server = https://mega.nz/linux/MEGAsync/Arch_Extra/$arch
###END REPO for MEGA###

Podobně se postupuje při přidávání balíčků z repozitáře AUR. Je třeba předem z nich vytvořit balíčky, které se nahrají na vlastní repozitář. V souboru user-repos.conf jsou povoleny pouze online repozitáře, nikoli lokální souborové.

Tvorba iso souborů

Po všech úpravách se tvorba iso souboru spustí příkazem

buildiso -f -p xfce -b stable

kde f je plná „full“ verze, xfce je zvolené prostředí a stable druh vydání. Tvorba iso souboru trvá dlouho, na PC s procesorem Intel Core i3-3110M 2400 MHz trvala tvorba včetně stahování balíčků asi 50 minut.

Tento návod vychází z článku na https://wiki.manjaro.org/Build_Manjaro_ISOs_with_buildiso kde je jeho detailnější verze.

Facebooktwitter
Rubriky: Návody | Štítky: , | Napsat komentář

Nastavení a sdílení souborů přes protokol Samba

Protokol Samba neposkytuje jen službu sdílení souborů, ale i tiskáren a jejich prohledávání a i přihlašování a autentizaci. Představuje ale nejjednodušší způsob přenosu souborů mezi počítači s Linux a Windows na místní síti.

Instalace Samby

Balíček samba je již zahrnut ve výchozí instalaci Manjara, pokud jej nemáte, stačí nainstalovat příkazem

sudo pacman -S samba

Nastavení Samby

Nastavení uživatelů

Nejprve je třeba přidat uživatele, pod kterým se budeme do samby přihlašovat:

sudo smbpasswd -a jmeno_uzivatele

Odstranit jej můžeme příkazem:

sudo smbpasswd -x jmeno_uživatele

Každý uživatel v Sambě musí být spárován/namapován na uživatele v systému. Nejjednudušeji se to udělá vytvořením stejného uživatelského jména v Sambě i v systému. Tam nemusí mít ani vytvořený domovský adresář, ale jméno a heslo se musí shodovat. Pokud se jména neshodují, nebo jich chcete přiřadit více k jednomu účtu, zadáte je do souboru /etc/samba/smbusers (nejspíš neexistuje) ve formátu:

místní_účet = Samba_účet1, Samba_účet2, …

Na každém řádku je přiřazení k jednomu místnímu účtu.

Globální nastavení

Veškeré nastavení Samby se nachází v souboru /etc/samba/smb.conf . Pokud chcete nastavení použít, je třeba odstranit středník na začátku řádku.

Název počítače pro protokol NETBIOS (do 15 znaků, bez tečky a lomítka atd.), to samé i v /etc/hostname:

netbios name = Název_PC

Název pracovní skupiny, do které je počítač zařazen:

workgroup = WORKGROUP

Způsob autentizace uživatele:

security = user

Namapování uživatelů:

username map = /etc/samba/smbusers

Ze kterých IP adres se lze připojovat:

interfaces = 192.168.1.1/8

Nastavení sdílení konkrétní složky

Název sdílení (pod tím jsou i následující nastavení):

[Název_sdílení]

Komentář:

comment = Komentář ke sdílené složce

Cesta ke sdílené složce (nezapomenout zkontrolovat/nastavit přístupová práva v systému):

path = /cesta/ke/sdílené/složce

Povolení zápisu

writable = yes

Povolení přístupu pro účet quest:

guest ok = yes

Uživatelé s přístupem ke složce:

valid users = uzivatel_1 uzivatel_2

Uživatelé, kteří mohou do složky zapisovat (bez ohledu na obecné nastavení):

write list = uživatel, @skupina

Uživatelé, kteří mají právo pouze pro čtení (bez ohledu na obecné nastavení):

read list = uživatel, @skupina

Nastavení práv pro nové soubory či složky:

create mode = 0660
directory mode = 0770

Skrytí souborů s tečkou:

hide dot files = yes

Skrytí souborů filtrem (seznam oddělený lomítkem, možnou použít i ? a *):

hide files = /.*/DesktopFolderDB/TrashFor%m/resource.frk/

Skrytí speciálních souborů ve výpisu:

hide special files = yes

skrytí nečitelných souborů:

hide unreadable = yes

Ze kterých adres se lze připojit:

hosts allow = 150.203.5. myhost.mynet.edu.au @skupina

Ze kterých adres se nelze připojit:

hosts deny = 150.203.4. badhost.mynet.edu.au @skupina

Výchozí uživatel:

force user = uživatel

Výchozí skupina:

force group = skupina

Pokud je konfigurace hotová, zapneme a spustíme příslušné démony:

sudo systemctl enable smb nmb
sudo systemctl start smb nmb

Povolení ve firewallu

Samba komunikuje na TCP portech 139 a 445 a na UDP portech 137 a 138, které je potřeba na firewallu povolit.

Facebooktwitter
Rubriky: Návody | Napsat komentář

Nová verze Manjaro ARM 18.12.1 a Manjaro 18.0.2 i686

Pro populární jednodeskové počítače Raspberry Pi 2 a 3 byla vydána nová verze Manjaro ARM 18.12.1. Obsahuje jádro 4.14.94 pro architekturu armv7h, podle slov autora není nijak rozsáhle testována, pouze test startu na RPi 3. K dispozici je pouze minimální edice, desktop pro verzi arm není ještě dostatečně odladěný.

Pro systémy i686 byla vydána verze 18.0.2 s jádrem 4.14, k dispozici je pouze prostředí Xfce.

Facebooktwitter
Rubriky: Aktualizace | Napsat komentář

Nová verze Manjaro Deepin 18.0.2 a Openbox 18.0.2

Byly vydány nové ISO obrazy desktopových variant Manjara Deepin a Openbox. Nejsou v nich žádné výrazné změny, pouze se jedná o obnovu obrazů. Stáhnout je můžete na https://manjaro.org/download/ .

Facebooktwitter
Rubriky: Aktualizace | Napsat komentář

Multimediální server Emby na Manjaru

V tomto článku bych se chtěl věnovat jednomu méně frekventovanému multimediálnímu centru, ukázat stručně jeho instalaci a nastavení.

Instalace

Balíček je přítomen v repozitářích, takže stačí zadat:

sudo pacman -S emby-server

Dále je třeba povolit jeho spouštění po startu:

sudo systemctl enable emby-server

sudo systemctl start emby-server

Konfigurace při prvním spuštění

Veškerá správa se provádí v prohlížeči, takže stačí zadat adresu:

http://localhost:8096/web/wizardstart.html

Prvním krokem v průvodci po spuštění je výběr jazyku rozhraní, je k dispozici i „Czech“:

Druhým krokem je vytvoření uživatele. Později je jich možno vytvořit i více, pro připojení lze využít službu Emby Connect, která usnadňuje připojování mimo místní síť se serverem.

Dalším krokem je přidání knihoven. Ty jsou členěny podle obsahu podobně jako v Kodi. Nejdříve si vyberete typ obsahu (filmy, seriály atd.), zadáte název dané knihovny a vyberete složky, které budou do knihovny zahrnuty. Dále ještě jazyk metadat (popisu u každého videa), služeb ze kterých se budou stahovat data o jednotlivých videích včetně pořadí jejich priority, případné stažení titulků a další volby.

Dalším krokem je nastavení výchozího jazyku metadat. To jste nastavovali v předchozím kroku u každé knihovny zvlášť, je to poněkud nelogicky zařazeno sem.

V posledních dvou krocích povolíte vzdálený přístup přes místní síť, licenční ujednání a prvotní nastavení je hotovo.

Nastavení serveru

K rozhraní multimediálního centra se dostanete na adrese

http://localhost:8096

Nastavení najdete po kliknutí na ikonku menu vlevo nahoře pod položkou „Správce serveru“, nebo vpravo nahoře ikonka ozubeného kolečka.

 • Hlavní nabídka – přehled o stavu multimediálního centra
 • Nastavení – některé podrobnější nastavení multimediálního centra
 • Uživatelé – konfigurace uživatelů včetně nastavení jejich přístupových práv k obsahu podle jednotlivých knihoven, hodnocení obsahu (rodičovská kontrola), kde může být obsah přehráván, nastavení hesla uživatele a nastavení správy serveru
 • Emby Premier – aktivace placených funkcí (synchronizace souborů médií do ostatních zařízení včetně cloudu, režim kina, překódování obsahu při streamování do jiných zařízení, záloha nastavení a jiné placené pluginy)
 • Knihovna – správa jednotlivých knihoven včetně nastavení zobrazení a metadat
 • Přehrávání – nastavení parametrů přehrávání do ostatních zařízení
 • Překódování – nastavení parametrů překódování formátu videa a audia při vysílání do jiných zařízení – provádí se jen pokud je potřeba, placená funkce)
 • Cinema mode – režim kina, kdy se před filmem mohou přehrát trailery a ukázky – placená funkce
 • Open Subtitles – přihlašovací údaje na opensubtitles.org
 • Zařízení – správa přihlášených zařízení
 • Download & Sync – nastavení stahování souborů médií – placená funkce
 • Nahrát z fotoaparátu – nastavení složky do které se budou nahrávat snímky pořízené v mobilních zařízeních
 • DLNA – nastavení přehrávání pomocí protokolu DLNA na dalších zařízeních
 • Live TV – nastavení příjmu televizního vysílání přes kompatibilní tuner
 • DVR – nastavení záznamu TV vysílání – placená funkce
 • Pokročilé – nastavení hostování serveru v místní síti, zabezpečení pomocí api klíčů
 • Záznamy – protokoly o činnosti serveru
 • Oznámení – nastavení jaké hlášky se budou zobrazovat ve vyskakovacích oknech
 • Zásuvné moduly – možnost instalovat rozšiřující funkce serveru
 • Naplánované úlohy – plánování úloh činnosti a aktualizace serveru
 • Manažer metadat – manuální úprava metadat v databázi serveru

Snímky obrazovky

 

Klienty pro sledování filmů lze instalovat na mnoho systémů, mj. Android, iOS, Windows, herní konzole, systémy v chytrých TV nebo lze použít pouze html5 prohlížeč na adrese http://ip_adresa:8096 (plná verze rozhraní i s nastavením) nebo http://tv.emby.media (zjednodušená verze vhodná na TV bez detailního nastavení, přizpůsobeno ovládání šipkami).

Facebooktwitter
Rubriky: Software | 1 komentář

Vydána nová verze Manjaro 18.0.1

Byla vydána nová stabilní verze systému Manjaro 18.0.1. Nebyly do ní zahrnuty žádné významnější změny (snad kromě změny výchozího motivu na matcha-sea), jedná se pouze o obnovení iso obrazů.

Facebooktwitter
Rubriky: Aktualizace | Napsat komentář

Instalace ovladačů grafických karet

1) Automatická instalace v příkazové řádce

Stačí zadat

sudo mhwd -a pci nonfree 0300

pro instalaci nesvobodných ovladačů, nebo

sudo mhwd -a pci free 0300

pro instalaci svobodných ovladačů. Budou instalovány nejnovější dostupné ovladače pro grafické karty v počítači. Potom stačí již jen restartovat.

2) Ruční instalace vybraného ovladače v příkazové řádce

Nejdříve zjistíme dostupné ovladače příkazem

mhwd -l -d –pci

Jejich výpis je pod nadpisem „> AVAILABLE:“. Vybraný ovladač se nainstaluje příkazem se syntaxí

sudo mhwd -i pci název_ovladače

3) Ruční nebo automatická instalace v grafickém rozhraní

Menu Start > Manjaro Settings Manager > Nastavení hardware. Je možné použít tlačítka „Auto install“ pro automatickou instalaci jako v první části, nebo kliknutím označíme zvolený ovladač a přes pravé tlačítko použijeme volbu „Instalace“.

4) Dodatečné úpravy pro přepínatelné karty NVIDIA

Zkontrolujte, zda jsou nainstalovány balíčky nvidia-utils, bumblebee, virtualgl, mesa a jejich 32-bitové verze. Přidejte svůj účet do skupiny bumblebee příkazem se syntaxí

sudo gpasswd –add vaše_uživatelské_jméno bumblebee

Zapněte bumblebee démona příkazem

sudo systemctl enable bumblebeed

Řešení problémů po instalaci

Pokud nefungují proprietární ovladače, je možné jim často pomoci přes parametry příkazové řádky Grub zavaděče. Konfigurační soubor otevřeme příkazem

sudo nano /etc/default/grub

(nebo jiným editorem než nano podle preferencí). Vyhledáme řádku GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“quiet“ a změníme ji na GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“quiet acpi_osi=! acpi_osi=\“Windows 2009\“ pcie_port_pm=off“. V některých případech pomohlo i přidání parametru nomodeset, nouveau.modeset=0, nvidia-drm.modeset=1 nebo i915.modeset=0. Zkušenosti ostatních uživatelů jsou různé, i v závislosti na verzi ovladačů nebo jádra – je třeba experimentovat.

Pokud systém nastartuje do černé obrazovky, je možné se stiskem Ctrl + Alt + F1 dostat do příkazové řádky, kde můžete nefunkční proprietární ovladač odinstalovat příkazem se syntaxí

sudo mhwd -r pci název_ovladače

a poté případně doinstalovat ovladač svobodný. Pokud není z nějakého důvodu možné použít klávesovou kombinaci, je třeba nastartovat systém z flashky nebo DVD (jako při instalaci systému), otevřít terminál a zadat příkaz se syntaxí

mount /dev/oddíl_kde_je_Manjaro /mnt

Tím si připojíme oddíl se systémem, pak se do jeho terminálu dostaneme příkazem

sudo manjaro-chroot -a

Pak je možné odinstalovat ovladače a instalovat jiné stejně jako při použití klávesové kombinace Ctrl + Alt + F1.

Funkčnost ovladačů na přepínatelných kartách (bumblebee) se ověří příkazem

primusrun inxi -G

Zajímá nás poslední řádek „OpenGL: renderer:“, který vypíše použitou grafickou kartu. Podobně se potom spouští i ostatní aplikace, stačí „inxi -G“ nahradit zvoleným příkazem.

Facebooktwitter
Rubriky: Instalace, upgrade a konfigurace systému, Návody | Napsat komentář